ตั้งสมาธิ นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วเอาเมาส์วางที่กระบอกเซียมซี แล้วค่อยกด 1 ครั้ง
เขย่าแล้วกด
การเซียมซี เราต้องมีใจที่บริสุทธิ์ มีความตั้งใจ
เราเพียงแค่ต้องการทราบเรื่องราวในอนาตุของตนเอง
ไม่ควรทำเล่นๆ หรือลบหลู่ และไม่ควรเซียมซีบ่อย
แนะนำให้เซียมซีสัปดาห์ละ 1 ครั้งเท่านั้น